Doula

Een vrouw die een andere vrouw ondersteunt tijdens haar zwangerschap, de bevalling of de periode erna is iets wat er altijd is geweest. Een doula is niet iets nieuws, het bestaat al heel lang. Gelukkig wordt de doula weer steeds vaker ingezet door vrouwen, ook als zij een partner hebben die bij de bevalling aanwezig is.

Een doula heeft tijdens de bevalling een andere rol dan de verloskundige, verpleegkundige, arts of kraamverzorgster. De doula is er voor mentale, emotionele, spirituele en fysieke ondersteuning van de vrouw. Of de bevalling nu thuis of in het ziekenhuis plaatsvind. Of het nu een natuurlijke bevalling is of een keizersnede. Support voor de moeder en haar partner zijn essentieel voor een bijzondere ervaring. Het voordeel van een doula is dat zij jou kent en dat jullie tijdens de zwangerschap een vertrouwensband met elkaar opbouwen. Zij blijft bij je gedurende de hele bevalling. Vanaf het moment dat jij dat wilt.

Bevallen met mij als doula

Als je er over denkt een doula ter ondersteuning bij je bevalling te willen, dan beginnen we met een kennismakingsgesprek. Hierin of hierna besluit je of je mij als doula bij de bevalling wilt en wil ik graag meer van je weten. Hoe zie je de bevalling voor je? Heb je angsten en zo ja welke? Wat verwacht je van mij? Hoe zie je de rol van de verloskundige, de kraamhulp, je partner en van mij tijdens de bevalling? Enz.

Tijdens de twee vervolgafspraken leren we elkaar nog beter kennen. We bespreken je bevalwensen en ik geef je tips. We nemen diverse houdingen door en ik behandel belangrijke punten uit de cursus Lichter Bevallen. Denk aan ontspanningsoefeningen en ademoefeningen. Tevens geef ik je een massage en leer je partner hoe deze te geven en andere ondersteuningstips. Ik zie de partner als proces manager van de bevalling en geef hem dus tips hoe deze taak optimaal uit te kunnen voeren.

Tijdens de bevalling

Wanneer de bevalling begint houden we contact. Op het moment dat jij wil dat ik naar je toekom laat jij mij dit weten. Omdat ik het belangrijk vind dat de bevalling jullie ervaring is, dat van jou en je baby en je partner, voel ik bij aankomst eerst goed hoe de situatie is. De gehele bevalling blijf ik bij je. Ook probeer ik zoveel mogelijk de partner te betrekken bij het gehele proces. Als je baby geboren is en de verloskundige wacht op de geboorte van de placenta en eventuele hechtingen zet, ondersteun ik je bij dit proces.

Na de bevalling

Na de bevalling blijf ik indien gewenst nog 2 uur bij je. Pas als jij je goed en veilig voelt ga ik naar huis. Een week na de bevalling spreken we nog een keer af om de bevalling door te nemen en te kijken hoe alles gaat. Als je een geboorteverslag wilt inclusief foto’s dan krijg je die tijdens deze afspraak van mij.

De doula in de media

Onlangs ben ik geïnterviewd voor een bijlage van het Parool. Geplaatst op 28 september 2017 en ook online geplaatst. Je kunt het artikel lezen via onderstaande link:

Doula in de media

Kijktip: de voordelen van een Doula bij je bevalling

Pakketten

Lichter Bevallen Doula Basis
750 incl. BTW

 • 50% korting op de cursus Lichter Bevallen (groep)
 • Intake gesprek
 • Twee meetings van anderhalf uur bij jou thuis
 • Opzetten/bespreken bevalplan
 • Ongelimiteerd telefonisch en/of email support
 • Mijn beschikbaarheid tijdens de bevalling van twee weken voor en twee weken na de uitgerekende datum. Binnen een uur ben ik bij jou aanwezig, tenzij hier andere afspraken over zijn gemaakt.
 • Een postpartum gesprek van anderhalf uur ongeveer een week na je bevalling

Lichter Bevallen Doula Extra
950 incl. BTW

 • 50% korting op de cursus Lichter Bevallen (groep)
 • Intake gesprek
 • Twee meetings van anderhalf uur bij jou thuis
 • Bijwonen van een afspraak met jouw verloskundige of een kennismakingstour bij het ziekenhuis/geboortehotel
 • Opzetten/bespreken bevalplan
 •  Vanaf week 38 elke week een meeting van een uur om je extra voor te bereiden op de bevalling. Massage, adem- en ontspanningsoefeningen, houdingen enz.
 • Ongelimiteerd telefonisch en/of email support
 • Mijn beschikbaarheid tijdens de bevalling van twee weken voor en twee weken na de uitgerekende datum. Binnen een uur ben ik bij jou aanwezig, tenzij hier andere afspraken over zijn gemaakt.
 • Een postpartum gesprek van anderhalf uur ongeveer een week na je bevalling

Lichter Bevallen last minute
600 euro incl. BTW

 • Intake gesprek vanaf week 37
 • Doornemen bevalplan
 • Ongelimiteerd telefonisch en/of email support
 • Mijn beschikbaarheid tijdens de bevalling van twee weken voor en twee weken na de uitgerekende datum. Binnen een uur ben ik bij jou aanwezig, tenzij hier andere afspraken over zijn gemaakt.
 • Een postpartum gesprek van anderhalf uur ongeveer een week na je bevalling

Omdat ik me er van bewust ben dat niet iedereen financieel de mogelijkheid heeft een doula te betalen, bespreek ik graag de mogelijkheden met je als dit voor jou geld. Ik gun elke vrouw, elke baby en elke partner een unieke en bijzondere ervaring. Daar komen we altijd uit.

Onderzoek en cijfers

Uit onderzoek is gebleken dat bevallingen waarbij een doula aanwezig was bijzondere verschillen laat zien met bevallingen waar geen doula bij aanwezig was.

Bij aanwezigheid van een doula:

 • 50% minder keizersnedes
 • 25% kortere duur van de bevalling
 • 60% minder verzoeken om een ruggeprik
 • 40% minder gebruik van pitocin/oxytocin (‘inleiden’)
 • 30% minder verzoek om pijnbestrijding
 • 40% minder kunstverlossingen